Cảm tạ Công đức Quý vị!

Xin chân thành cảm tạ và xin hồi hướng công đức vô lượng đến với quý vị đã ủng hộ cho website!

Thông tin tài khoản ủng hộ:

Ngân hàng Quân Đội

Số tài khoản: 054054589999

Chủ tài khoản: TRAN LE PHAT

Thank you for your donation!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *