110. Tiểu kinh Mãn nguyệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt(Cùlapunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh …

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt Đọc tiếp »