30. Tiểu kinh Dụ lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 30. Tiểu kinh Dụ lõi cây(Cùlasàropama sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, chúc tụng …

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây Đọc tiếp »