79. Tiểu kinh Sakuludayi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di)(Cùlasakuludàyi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại Moranivapa (Khổng Tước Lâm), một tinh xá du sĩ, cùng với …

79. Tiểu kinh Sakuludayi Đọc tiếp »