66. Kinh Ví dụ Con chim cáy

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 66. Kinh Ví dụ Con chim cáy(Latukikopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, …

66. Kinh Ví dụ Con chim cáy Đọc tiếp »