21. Kinh Ví dụ cái cưa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 21. Kinh Ví dụ cái cưa(Kakacùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliya Phagguna sống …

21. Kinh Ví dụ cái cưa Đọc tiếp »