Kinh Veranjaka

42. Kinh Veranjaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 42. Kinh Veranjaka(Veranjaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).…