80. Kinh Vekhanassa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 80. Kinh Vekhanassa(Vekhanassa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô Ðộc). Rồi du sĩ Vekhanassa đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, …

80. Kinh Vekhanassa Đọc tiếp »