Kinh Vàsettha

98. Kinh Vàsettha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 98. Kinh Vàsettha(Vàsettha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất…