56. Kinh Ưu-ba-ly

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 56. Kinh Ưu-ba-ly(Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn xong, trên …

56. Kinh Ưu-ba-ly Đọc tiếp »