128. Kinh Tùy phiền não

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 128. Kinh Tùy phiền não(Upakkilesa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo đến chỗ …

128. Kinh Tùy phiền não Đọc tiếp »