74. Kinh Trường Trảo

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 74. Kinh Trường Trảo(Dìghanakha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. Rồi du sĩ ngoại đạo Dìghanakha (Trường Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với …

74. Kinh Trường Trảo Đọc tiếp »