151. Kinh Khất thực thanh tịnh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 151. Kinh Khất thực thanh tịnh(Pindapàtapàrisuddhi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ …

151. Kinh Khất thực thanh tịnh Đọc tiếp »