142. Kinh Phân biệt cúng dường

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 142. Kinh Phân biệt cúng dường(Dakkhinàvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, …

142. Kinh Phân biệt cúng dường Đọc tiếp »