139. Kinh Vô tránh phân biệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 139. Kinh Vô tránh phân biệt(Aranavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

139. Kinh Vô tránh phân biệt Đọc tiếp »