133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả(Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở …

133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả Đọc tiếp »