127. Kinh A-na-luật

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 127. Kinh A-na-luật(Anuruddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi thợ mộc Pancakanga bảo một người: — Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), nhân …

127. Kinh A-na-luật Đọc tiếp »