124. Kinh Bạc-câu-la

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 124. Kinh Bạc-câu-la(Bakkula sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Rồi lõa thể Kassapa, một người bạn trước kia của Tôn giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn giả …

124. Kinh Bạc-câu-la Đọc tiếp »