118. Kinh Quán niệm hơi thở

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm(Kinh Quán niệm hơi thở)(Anàpànasati sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả …

118. Kinh Quán niệm hơi thở Đọc tiếp »