Kinh Sandaka

76. Kinh Sandaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 76. Kinh Sandaka(Sandaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ…