78. Kinh Samanamandikà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 78. Kinh Samanamandikà(Samanamandikàputta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tinh xá Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika, trú ở tinh xá của Mallika tại Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao quanh, được xây …

78. Kinh Samanamandikà Đọc tiếp »