41. Kinh Sàleyyaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 41. Kinh Sàleyyaka(Sàleyyaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sala. Các gia chủ Bà-la-môn ở Sala nghe rằng: “Người ta nói Sa-môn Gotama, …

41. Kinh Sàleyyaka Đọc tiếp »