126. Kinh Phù-di

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 126. Kinh Phù-di(Bhùmija sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi trên …

126. Kinh Phù-di Đọc tiếp »