150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda(Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: “Sa-môn Gotama …

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda Đọc tiếp »