68. Kinh Nalakapàna

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 68. Kinh Nalakapàna(Nalakapàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như …

68. Kinh Nalakapàna Đọc tiếp »