83. Kinh Makhàdeva

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 83. Kinh Makhàdeva(Makhàdeva sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ: “Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có …

83. Kinh Makhàdeva Đọc tiếp »