75. Kinh Màgandiya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 75. Kinh Màgandiya(Màgandiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaji. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, …

75. Kinh Màgandiya Đọc tiếp »