84. Kinh Madhurà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 84. Kinh Madhurà(Madhurà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: “Sa-môn Mahakaccana trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về Tôn giả Kaccana: “Tôn giả …

84. Kinh Madhurà Đọc tiếp »