48. Kinh Kosambiya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 48. Kinh Kosambiya(Kosambiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận …

48. Kinh Kosambiya Đọc tiếp »