70. Kinh Kìtàgiri

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 70. Kinh Kìtàgiri(Kìtàgiri sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, Ta cảm …

70. Kinh Kìtàgiri Đọc tiếp »