60. Kinh Không gì chuyển hướng

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 60. Kinh Không gì chuyển hướng(Apannaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với Ðại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la-môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau: “Sa-môn Gotama, giòng …

60. Kinh Không gì chuyển hướng Đọc tiếp »