Kinh Jìvaka

55. Kinh Jìvaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 55. Kinh Jìvaka(Jìvaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca…