69. Kinh Gulisàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 69. Kinh Gulisàni(Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc).…