69. Kinh Gulisàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 69. Kinh Gulisàni(Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa Tăng chúng do một vài công vụ. …

69. Kinh Gulisàni Đọc tiếp »