61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala(Ambalatthikà Ràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại Ambalatthika (rừng Ambala). Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ …

61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala Đọc tiếp »