Kinh Ghotamukha

94. Kinh Ghotamukha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 94. Kinh Ghotamukha(Ghotamukha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha…