94. Kinh Ghotamukha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 94. Kinh Ghotamukha(Ghotamukha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài công việc. Rồi Bà-la-môn Ghotamukha tản bộ du hành và đi đến rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Tôn …

94. Kinh Ghotamukha Đọc tiếp »