81. Kinh Ghatìkàra

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 81. Kinh Ghatìkàra(Ghatìkàra sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Do nhân gì, do duyên gì, Thế …

81. Kinh Ghatìkàra Đọc tiếp »