107. Kinh Ganaka Moggallàna

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 107. Kinh Ganaka Moggallàna(Ganakamoggallàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu đài của Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Ganaka Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói …

107. Kinh Ganaka Moggallàna Đọc tiếp »