125. Kinh Ðiều ngự địa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 125. Kinh Ðiều ngự địa(Dantabhùmi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ du hành, …

125. Kinh Ðiều ngự địa Đọc tiếp »