122. Kinh Ðại không

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 122. Kinh Ðại không(Mahàsunnata sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để khất thực. Sau khi đi khất …

122. Kinh Ðại không Đọc tiếp »