25. Kinh Bẫy mồi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 25. Kinh Bẫy mồi(Nivàpa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: — Chư …

25. Kinh Bẫy mồi Đọc tiếp »