86. Kinh Angulimàla

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 86. Kinh Angulimàla(Angulimàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, …

86. Kinh Angulimàla Đọc tiếp »