87. Kinh Ái sanh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 87. Kinh Ái sanh(Piyajàtika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ con một của một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm …

87. Kinh Ái sanh Đọc tiếp »