39. Ðại kinh Xóm ngựa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 39. Ðại kinh Xóm ngựa(Mahà-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế …

39. Ðại kinh Xóm ngựa Đọc tiếp »