73. Ðại kinh Vaccaghotta

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 73. Ðại kinh Vaccaghotta(Mahàvacchagotta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế …

73. Ðại kinh Vaccaghotta Đọc tiếp »