136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt(Mahàkammavibhanga) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuần tự …

136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt Đọc tiếp »