62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la(Mahà Ràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Anathapindika (Cấp Cô độc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp …

62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la Đọc tiếp »