91. Kinh Brahmàyu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 91. Kinh Brahmàyu(Brahmàyu sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tại Mithila (Di-tát-la) già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi …

91. Kinh Brahmàyu Đọc tiếp »