90. Kinh Kannakatthala

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 90. Kinh Kannakatthala(Kannakatthala sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bảo một người: — Ðến đây, này Người kia. Hãy đi đến …

90. Kinh Kannakatthala Đọc tiếp »