88. Kinh Bàhitika

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 88. Kinh Bàhitika(Bàhitika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Ði khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên …

88. Kinh Bàhitika Đọc tiếp »