101. Kinh Devadaha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 101. Kinh Devadaha(Devadaha sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “–Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói …

101. Kinh Devadaha Đọc tiếp »